Kadra

kierownik – Agnieszka Sławiak

księgowość – Małgorzata Kozłowska

pracownik socjalny – Mirosława Ruszkowska

informatyk – Jacek Szalast

Pracownia  kulinarna – Małgorzata Grabowska

pracownia gospodarstwa domowego – Magdalena Rzeszutek

pracownia krawiecka – Teresa Dudasz

pracownia  plastyczna – Magdalena Mielcarek-Szura

pracownia technik różnych – Justyna Rosińska

pracownia stolarska I – Krzysztof Pospieszny

pracownia stolarska II – Rafał Jacek Dyzmański

gabinet rehabilitacji – Patrycja Kukurowska

masażysta – Krzysztof Tracz

psycholog – Stanisław Kowalczyk 

kierowca Marek Florczak